spawanie Wrocław
Kategorie:

Konfiguracja przestrzeni roboczej przed spawaniem aluminium

Krok 1 Oczyść aluminium

Wyczyść aluminium. Z biegiem czasu aluminium tworzy na zewnątrz cienką warstwę tlenku glinu, który topi się w znacznie wyższej temperaturze niż aluminium. Dlatego zanim rozpoczniesz spawanie aluminium Wrocław dowolnego kawałka aluminium należy oczyścić tlenek glinu. Należy to zrobić mechanicznie poprzez szczotkowanie drutem, szlifowanie lub piłowanie tlenków.

Jeśli do czyszczenia aluminium używasz szczotek drucianych, upewnij się, że używasz szczotek, które są nowe lub były używane wyłącznie do czyszczenia aluminium. Szczotki używane do czyszczenia innych metali mogą pozostawić ślady tych metali, co może mieć wpływ na jakość spoiny.
Spryskaj złącza środkiem do czyszczenia urządzeń elektrycznych. Opłucz obrabiany przedmiot w wodzie, a następnie pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Wyszoruj aluminium za pomocą płuczki z wełny ze stali nierdzewnej, takiej jak podkładka szorująca Scotch Brite, aby zakończyć proces czyszczenia.

Krok 2 Oczyść pręt wlewowy

Oczyść pręt wlewowy. Brudny pręt wypełniający może zanieczyścić spoinę równie łatwo, jak brudny przedmiot obrabiany. Użyj ściernej podkładki czyszczącej i odrobiny acetonu, aby upewnić się, że pręt jest wolny od zanieczyszczeń.

spawanie Wrocław

Krok 3 Zaciśnij ze sobą obrabiane elementy tak mocno, jak to możliwe.

Zaciśnij ze sobą obrabiane elementy tak mocno, jak to możliwe. Spawacze TIG nie wybaczą żadnych błędów, jeśli połączenie nie będzie ściśle dopasowane; mogą pozostać luki w stawie. Dopasuj elementy obrabiane do siebie tak ściśle, jak to możliwe, wypełniając je przed zaciśnięciem za pomocą zacisków lub imadła.

Jeśli możesz, zawieś nad stołem obszar, który będziesz spawał. Dzięki temu przenoszenie ciepła będzie bardziej efektywne i zapewni lepszą penetrację spoiny.
Rozważ zamocowanie przedmiotu obrabianego do radiatora, takiego jak miedź. Dzięki temu ciepło ze spoiny będzie bezpiecznie przekazywane bez wypaczania materiału lub uszkadzania czegokolwiek innego w miejscu pracy.

Krok 4 Rozgrzej aluminiowy przedmiot obrabiany

Rozgrzej aluminiowy przedmiot obrabiany. Aluminium jest znacznie łatwiejsze do spawania, gdy miejsce pracy jest już znacznie cieplejsze niż temperatura pokojowa. Możesz podgrzać obrabiany przedmiot, wkładając go bezpośrednio do piekarnika lub możesz użyć palnika propanowego, aby podgrzać powierzchnię. Staraj się utrzymywać temperaturę pomiędzy 300°F a 400°F (149-204°C).
Podczas spawania grubych kawałków aluminium spawanie Wrocław bez podgrzewania może prowadzić do bardzo słabego, płytkiego wiązania.

Krok 5 Pracuj w bezpiecznym, wentylowanym i chłodnym środowisku

Pracuj w bezpiecznym, wentylowanym i chłodnym środowisku. Przygotowując się do rozpoczęcia spawania, najpierw upewnij się, że w pobliżu znajduje się gaśnica na wypadek pożaru podczas procesu spawania. Ważne jest również, aby pracować w pomieszczeniu o temperaturze poniżej 77° Fahrenheita (25° Celsjusza) z dobrym przepływem powietrza, aby zapobiec stresowi cieplnemu i/lub wdychaniu niebezpiecznych oparów.
Ochronę przed oparami można również zapewnić stosując odciągi dymów spawalniczych.