szamba betonowe zbiornik (2)
Kategorie:

Betonowe szamba – przepisy prawne

Planując budowę domu lub modernizację istniejącego budynku zazwyczaj liczy się dla nas wygoda i bezpieczeństwo. Odprowadzanie ścieków to jeden z ważnych tematów, zwłaszcza w przypadku budowy na gruncie, którego nie można podłączyć do kanalizacji miejskiej. Wygodnym i jednocześnie ekonomicznym rozwiązaniem jest montaż podziemnego betonowego zbiornika na odpady . Jakie są regulacje prawne dotyczące takiego budynku?

Lokalizacja

Betonowe szambo nie jest rozwiązaniem, które sprawdzi się wszędzie . Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie należy wybierać tego rozwiązania tam, gdzie istnieje bezproblemowa możliwość korzystania z tradycyjnej kanalizacji. Nie zaleca się również stosowania szamb na terenach podlegających szczególnej ochronie środowiska lub znajdujących się w strefach zalewowych.

Gdzie więc nadaje się szambo? Wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacyjnej i nie ma zagrożenia skażenia przyrody.

Ważne zasady

Co prawo mówi o lokalizacji szamba ? Zgodnie z obowiązującymi przepisami do jednego zbiornika można podłączyć kilka budynków tylko wtedy, gdy znajdują się one na tej samej działce (z punktu widzenia budowy) i należą do tej samej osoby. Bardzo ważna jest odległość między planowanym szambo a źródłem wody pitnej . Odległość między tymi punktami musi wynosić co najmniej piętnaście metrów . Kolejnym ważnym elementem, o którym należy pamiętać, są zbiorniki z gazem – odległość od nich musi wynosić co najmniej półtora metra.

Przepisy dotyczące budowy szamba

Rodzaj i wielkość szamba tylko częściowo określają przepisy. Zbiornik o pojemności do dziesięciu metrów sześciennych podlega obowiązkowi zgłoszenia do lokalnego organu nadzoru budowlanego. Jeśli planujemy budowę szamba z odprowadzeniem ścieków , musimy wystąpić o pozwolenie na budowę. Rozmiar zbiornika nie jest jasno określony. Powinien jednak spełniać nasze potrzeby i zapewniać efektywne odprowadzanie ścieków.

Ważna jest sama konstrukcja, która musi gwarantować pełne bezpieczeństwo, szczelność i długą żywotność. Zgodnie z wymaganiami szambo betonowe powinno mieć wodoodporne ściany, wykonane z trwałego materiału, odpornego na kontakt ze ściekami. Powinien być również wyposażony w odpływ z zamykanym otworem, który pozwoli pozbyć się nagromadzonych nieczystości. Nie mniej ważne są elementy zapewniające wentylację – powinny znajdować się co najmniej pół metra nad poziomem gruntu.

Lokalizacja szamba

Budowę szamba należy zawsze prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi warunków technicznych budynków i ich usytuowania. Bardzo ważna jest odległość od innych pobliskich obiektów. Odległość między otworami wentylacyjnymi szamba lub wylot ze zbiornika powinien znajdować się co najmniej piętnaście metrów od okien i drzwi zewnętrznych sąsiednich budynków oraz 7,5 metra od dróg. W przypadku obiektów rekreacyjnych i rolniczych domów jednorodzinnych odległość wynosi 5 i 2 metry.

Lokalizacja — wyjątki

Czy powyższe zawsze obowiązuje? Istnieją pewne wyjątki. Specjalne zwolnienie można uzyskać na podstawie oświadczenia wydanego przez właściwy organ. Wyjątki mogą wynikać z planu zagospodarowania przestrzennego i jego zbliżających się zmian, w przypadku gdy szambo będzie sąsiadować z tym samym urządzeniem na innej działce (wówczas minimalna odległość to tylko dwa metry) lub w przypadku duże wielokomorowe systemy kanalizacyjne, gdzie odległości ustalane są indywidualnie.

Coś do przemyślenia

Konstrukcję z betonu najlepiej rozwiązywać na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę domu lub w trakcie uzyskiwania pozwolenia. Wraz z projektem budowy domu składamy również plan zagospodarowania terenu.

Musimy zaplanować nie tylko odbiór ścieków, ale także ich utrzymanie i eksport . Zbiornik musi być dostępny dla pojazdu kałowego, który go usunie. Aby eksport był bardziej efektywny, korzystne jest wykonanie w ogrodzeniu specjalnej rury spustowej zakończonej odpowiednim łącznikiem, co umożliwi opróżnienie zbiornika nawet pod naszą nieobecność. Ile będzie Cię kosztować eksport szamba lub szamba? Zapoznaj się z naszą kalkulacją kosztów eksploatacji zbiornika na odpady .