kościół uwolnienie uzdrowienie (6)
Kategorie:

Jezus jest moim Uzdrowicielem

Wstęp

Od dawna chciałem na ten temat napisać, ale czas mi nie pozwolił. Wreszcie Bóg dał mi czas i powód, aby pisać na ten bardzo sporny temat. Nie piszę tego artykułu, aby bronić faktu, że Bóg nadal leczy dzisiaj, ale to, co piszę, ma więcej wspólnego z postępującą nauką poprzez słowo, działanie i doświadczenie. Wiem, że wielu ludzi wierzy, że uzdrowienie zostało zniesione po śmierci ostatniego apostoła, podczas gdy niektórzy trzymają się wiary, że Bóg nadal zajmuje się uzdrawianiem. Po drodze dostarczę wersety z pism świętych do odniesienia i osobistych doświadczeń, które doprowadziły mnie do konkluzji i pełnego przekonania o tym, że Jezus Chrystus, który nigdy się nie zmienia, uzdrawia w przeszłości, uzdrawia w teraźniejszości i nadal będzie uzdrawiał w przyszłości wszyscy, którzy wierzą Jego słowu i zbliżają się do Niego z wyczekującym sercem. Kościół Wrocław czeka na kontakt od Ciebie.

Słowo Boże

Co Słowo Boże mówi o uzdrowieniu? W Księdze Izajasza 53:5 czytamy:

„Ale on został zraniony za nasze występki, starty za nasze winy, kara pokoju naszego była na nim, a jego ranami jesteśmy uzdrowieni”.

„On” w tym wersecie to oczywiście Jezus. Mamy bardzo jasne wyjaśnienie tego w 1 Piotra 2:24, gdzie Piotr spogląda wstecz na to, co Jezus uczynił dla ludzkości i cytuje koniec Izajasza 53:5 jako spełniony przez Jezusa i przedstawia werset w czasie przeszłym. Rzućmy okiem na 1 Piotra 2:24 dla wyjaśnienia:

„Który sam na swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy umarli dla grzechów, żyli dla sprawiedliwości, którego ranami zostaliście uzdrowieni”.

Proszę zwrócić uwagę na to, „czymi (Jezusem) ranami (ranami) zostaliście uzdrowieni”. Uzdrawianie chorych to prawda nawet dzisiaj. Teraz chcę wam przedstawić, co o tym wersecie mówią niektórzy teologowie i uczeni. Przeczytałem to w kilku wysoko ocenianych Bibliach i komentarzach do studium. Pozwólcie, że powiem to na głos: „Śmiertelnie się mylą w tym, co mówią!”. W pełni przyznam, że nie jestem tak mądry jak oni wszyscy, ale naprawdę spędziłem dużo czasu na tym temacie i zastosowałem to, co mówi Biblia, otrzymując nasze uzdrowienie i osobiście doświadczyłem uzdrowienia w moim ciele i byłem świadkiem z pierwszej ręki inni ludzie otrzymują uzdrowienie na moich oczach.

Zanim zejdę z kursu, powrócę do tego, co niektórzy komentatorzy i uczeni mówią o Izajaszu 53:5 i 1 Piotra 2:24. Mówią, że uzdrowienie, o którym mówi, jest uzdrowieniem duchowym. Ich wyjaśnienie jest takie, że Jezus przelał Swoją cenną krew, aby ludzkość mogła zostać uzdrowiona duchowo, ponieważ nasz problem jest duchowy. Mówią dalej, że Bóg jest Bogiem i może uzdrawiać nawet dzisiaj, jeśli zechce, ale wydaje im się, że po śmierci ostatniego Apostoła uzdrowienia i cuda również przestały istnieć. Prawdę mówiąc, gdybym został wystawiony na ich interpretację tych wersetów, również byłbym przekonany ich konkluzją i przeszedłbym przez życie myśląc, że Bóg niemożliwości jest ograniczony. To byłoby naprawdę smutne, gdyby nasz wspaniały Bóg wyglądał tak niesamowicie. Opętanie nie pozwoli Ci normalnie funkcjonować z Bogiem.

Po pierwsze, chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że nie ma czegoś takiego jak uzdrowienie duchowe. I udowodnię ci to za pomocą Pisma. Ponieważ ludzkość jest ukształtowana na obraz Boga (Księga Rodzaju 1:26), jesteśmy istotą trójjedyną, tak jak Bóg. Bóg Biblii jest Jedyny w Istocie (wewnętrzna natura) i Trzech Osobowych (Ojciec, Syn i Duch Święty). Mężczyzna (zarówno męski, jak i żeński) jest istotą duchową, która żyje w ciele i ma duszę. Swoim duchem kontaktuje się ze sferą duchową. Swoim ciałem kontaktuje się ze sferą fizyczną, a duszą ze sferą intelektualną. Kiedy ktoś przyjmuje Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, rodzi się na nowo. Ważnym pytaniem do rozważenia jest tutaj: jaka część trójjedynej istoty rodzi się na nowo? Czy to ciało? Nigdy nie widziałem, by ktoś otrzymał nowe ciało, gdy przyjął Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Czy ty? Możesz zasugerować, co z duszą? Słowo dusza to to samo słowo przetłumaczone w Biblii jako umysł. Są w zasadzie tym samym. Paweł pisze o tym, co musimy zrobić z naszym umysłem w Rzymian 12:2:

„I nie upodabniajcie się do tego świata, ale bądźcie przemienieni przez odnowienie waszego umysłu, abyście dowiedli, co jest dobrą, miłą i doskonałą wolą Bożą”.

Pisze o tym także w Liście do Efezjan 4:23:

„I odnawiaj się w duchu swojego umysłu…”

Tak więc, Paweł przyjął umysł, aby odnowić go słowem Bożym. Cóż, gdyby twój umysł narodził się na nowo, nie byłoby potrzeby go odnawiać. Jedyną częścią trójjedynej istoty, z którą teraz pozostajemy, jest ludzki duch. Ale czy mamy na to biblijną podstawę? Spójrzmy na 2 Koryntian 5:17 , aby zobaczyć, co Paweł miał do powiedzenia na ten temat.

„Dlatego jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem: stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”.

To bardzo interesujący werset. Paweł mówi o osobie, która przyjmuje Jezusa jako nowego stworzenia. Czym dokładnie jest nowe stworzenie? Czy to może być ciało czy dusza? Wykluczyliśmy już te dwie opcje. Pozostaje nam tylko ludzki duch. Otrzymujemy nowego ducha, kiedy rodzimy się na nowo. Nowe stworzenie, o którym mówi Paweł, to duch, który otrzymuje życie Jezusa. W języku greckim słowo oznaczające życie Boże to „ZOE” i właśnie z tego narodził się nasz nowy duch; Boski rodzaj życia. Jeśli duch narodził się na nowo z Bożego życia, nie ma potrzeby duchowego uzdrowienia. Pomyśl o tym. Dlaczego mielibyśmy potrzebować uzdrowienia dla ducha zrodzonego z życia Bożego? To obala przypuszczenie, że uzdrowienie w Izajasza 53:5 i 1 Piotra 2:

Prawdziwe pytanie, które się pojawia, brzmi: o jakim uzdrowieniu mówi Izajasz 53:5 i 1 Piotra 2:24? Udowodnię ci to za pomocą Pisma Świętego, że te dwa wersety mówią o uzdrowieniu fizycznym. Jedną z zasad stosowanych podczas studiowania pism świętych jest patrzenie na wersety zawsze w kontekście. Innymi słowy, zawsze ważne jest, aby rozważyć wersety przed i po kluczowym wersecie, do którego się odnosisz. W przypadku Izajasza 53:5 zobaczmy, co mówi Izajasz 53:4 :

„Zaprawdę, on zniósł nasze boleści i nasze boleści niósł, a jednak uważaliśmy go za dotkniętego, umęczonego przez Boga i uciśnionego”.

Na pierwszy rzut oka ten werset nie ma nic wspólnego z uzdrowieniem fizycznym. Hebrajskie słowo przetłumaczone w tym wersecie jako „smutek” to „choliy”, co oznacza chorobę i chorobę. Hebrajskie słowo przetłumaczone w tym wersecie jako „smutki” to „mak’ob”, co oznacza ból. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, co mówię, zachęcam do sprawdzenia zgodności. Słowa „choroba, choroba i ból” odnoszą się do ludzkiego ciała. Żadna osoba przy zdrowych zmysłach nie powiedziałaby, że jej duch jest w bólu lub jej duch jest chory lub zachorował. Te stany należą do ciała fizycznego. Naprawdę zaskoczy wielu ludzi fakt, że skoro to proroctwo zostało spełnione przez Jezusa, Mateusz spogląda wstecz na to wydarzenie i pisze w Ewangelii Mateusza 8:17:

„Aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza, mówiącego: On nasze niemoce wziął na siebie, a nasze choroby poniósł”.

Chcę, żebyście zauważyli, że ten werset jest w czasie przeszłym i Mateusz właściwie tłumaczy kluczowe słowa na grecki, które zostały dokładnie przetłumaczone na angielskie słowa infirmity and disease. Raz jeszcze słowa te opisują stan ciała fizycznego. Nie mają absolutnie nic wspólnego z ludzkim duchem. Wniosek, który z tego wyciągamy jest taki, że Mateusz 8:17 jest wypełnieniem Izajasza 53:4 i 1 Piotra 2:24 jest wypełnieniem Izajasza 53:5. Uzdrowienie w Księdze Izajasza 53:5 jest odniesieniem do Izajasza 53:4, który mówi o fizycznych problemach ciała, które obejmują choroby, dolegliwości, ból, ułomność itp. Pręgi lub rany Jezusa są związane z fizycznym uzdrowieniem naszego ciało. Mam nadzieję, że to rozwiewa wszelkie wątpliwości, jakie możesz mieć na ten temat. Tak, Jezus wykrwawił się na odpuszczenie twoich grzechów,

Moje osobiste doświadczenie

Chciałbym pokrótce podzielić się z wami moim pierwszym doświadczeniem Jezusa uzdrawiającego problem w moim własnym ciele. Pochodzę z bardzo silnego hinduskiego pochodzenia. Ktoś z mojego sąsiedztwa dał mi Biblię Dobrej Nowiny do przeczytania jako książkę z opowiadaniami. Uwielbiałem czytać, nadal to robię. Poradził mi przeczytać Ewangelię Jana. Pamiętam bardzo żywo jeden konkretny werset, który zapadł mi w pamięć. To był Jan 14:14 , który mówi:

„Jeżeli o cokolwiek będziecie prosić w moim imieniu, zrobię to”.

Dla mnie wszystko cokolwiek znaczyło. Proszę pamiętać, że nie byłem jeszcze chrześcijaninem. Pewnego dnia, niosąc ciężki przedmiot, naciągnąłem ramię. Próbowałam odespać ból tylko po to, by rano przekonać się, że stało się gorzej, prawie nie do zniesienia. Poszedłem wziąć poranny prysznic i przypomniałem sobie, co powiedział Jan 14:14. Dla mnie wszystko obejmowało również uzdrowienie. Bardzo poważnie potraktowałem słowa Jezusa. Pod prysznicem zacytowałem Bogu to, co powiedział w swoim słowie i poprosiłem go, aby uzdrowił mnie zgodnie z tym wersetem. Natychmiast poczułem przepływ ciepła w obszarze, który był w bólu, a gdy ciepło ustąpiło, ból zniknął. Nie mogłem w to uwierzyć. Jezus tak szybko odpowiedział na moją modlitwę. Czy to tylko złudzenie? Zacząłem poruszać ramionami i machać rękami w górę iw dół, aby zobaczyć, czy naprawdę zostałem uzdrowiony. Ku mojemu zdziwieniu ból całkowicie zniknął, i wydawało się, że obrażenia zostały wyleczone od środka. Wiedziałem bez cienia wątpliwości, że Jezus jest prawdziwy, a Biblia jest naprawdę Słowem Bożym. Jest takie powiedzenie, że czyn przemawia głośniej niż słowa. To doświadczenie w pełni przekonało mnie, że Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym żywym Bogiem, a Biblia jest rzeczywiście Jego Świętym Słowem! Zacząłem czytać inne księgi Biblii, głównie z Nowego Testamentu. Kiedy skończyłem Nowy Testament, przeczytałem cały Stary Testament, chociaż niektóre rzeczy były dla mnie nieco trudne do zrozumienia. Kupiłem narzędzia do studiowania Biblii, takie jak Biblie, komentarze, podręcznik biblijny, słownik biblijny i wiele chrześcijańskich książek na różne tematy, aby poszerzyć moją wiedzę o Słowie Bożym. Jakiś czas później, Jezus uzdrowił mnie z migreny, po czym pojawiło się wiele relacji naocznych świadków o uzdrowieniu ludzi na moich oczach. Tym, co naprawdę mnie czasami zszokowało, był fakt, że chrześcijanie wierzący w Biblię nie wierzyli w uzdrowienie. Mam nadzieję, że widzisz tutaj dylemat. Widzisz, uzdrowienie twojego ciała jest darem od Boga. Wszystko, co człowiek naprawdę robi, to wierzy i otrzymuje swoje uzdrowienie zgodnie z pismami biblijnymi. Niczego nie tracą, bo Bóg nie pobrał im za to ani grosza. Dlaczego niektórzy ludzie tworzą tak duży problem z czymś, co jest darmowe, to jedna rzecz, której trudno mi zrozumieć? Czy to dlatego, że są całkowicie przeciwni Bogu, który wciąż leczy, czy jest to doktrynalna pycha? Następnym razem ich zapytam. Mam nadzieję, że widzisz tutaj dylemat. Widzisz, uzdrowienie twojego ciała jest darem od Boga. Wszystko, co człowiek naprawdę robi, to wierzy i otrzymuje swoje uzdrowienie zgodnie z pismami biblijnymi. Niczego nie tracą, bo Bóg nie pobrał im za to ani grosza. Dlaczego niektórzy ludzie tworzą tak duży problem z czymś, co jest darmowe, to jedna rzecz, której trudno mi zrozumieć? Czy to dlatego, że są całkowicie przeciwni Bogu, który wciąż leczy, czy jest to doktrynalna pycha? Następnym razem ich zapytam. Mam nadzieję, że widzisz tutaj dylemat. Widzisz, uzdrowienie twojego ciała jest darem od Boga. Wszystko, co człowiek naprawdę robi, to wierzy i otrzymuje swoje uzdrowienie zgodnie z pismami biblijnymi. Niczego nie tracą, bo Bóg nie pobrał im za to ani grosza. Dlaczego niektórzy ludzie tworzą tak duży problem z czymś, co jest darmowe, to jedna rzecz, której trudno mi zrozumieć? Czy to dlatego, że są całkowicie przeciwni Bogu, który wciąż leczy, czy jest to doktrynalna pycha? Następnym razem ich zapytam. Dlaczego niektórzy ludzie tworzą tak duży problem z czymś, co jest darmowe, to jedna rzecz, której trudno mi zrozumieć? Czy to dlatego, że są całkowicie przeciwni Bogu, który wciąż leczy, czy jest to doktrynalna pycha? Następnym razem ich zapytam. Dlaczego niektórzy ludzie tworzą tak duży problem z czymś, co jest darmowe, to jedna rzecz, której trudno mi zrozumieć? Czy to dlatego, że są całkowicie przeciwni Bogu, który wciąż leczy, czy jest to doktrynalna pycha? Następnym razem ich zapytam.

Uzdrowienie w Starym Testamencie

To bardzo interesujące, że uzdrowienie było dostępne dla ludu Bożego w Starym Testamencie. Spójrz na Exodus 15:26:

„I powiedział: Jeśli pilnie słuchasz głosu Pana, Boga twego, i czynisz to, co jest słuszne w jego oczach, i słuchasz jego przykazań i przestrzegasz wszystkich jego ustaw, nie założę żadnej z tych chorób na ciebie, które sprowadziłem na Egipcjan, bo Ja jestem Panem, który cię uzdrawia.

Bóg mówi do swojego ludu, że jest Bogiem, który ich leczy. Ale z czego dokładnie ich uzdrawia? Bóg wyjaśnia, że ​​nie dopuści, by na swój lud nawiedziła żadna z okropnych chorób, na które zezwolił na Egipcjan. Mówi tutaj o uzdrowieniu fizycznym. W rzeczywistości jednym z najbardziej ukochanych przez Boga imion jest „Jehowa Rafa”, co oznacza „Pan, który uzdrawia”. Cóż za piękne imię, pełne obietnic i łaski. Przyjrzyjmy się jeszcze kilku wersetom Starego Testamentu, które mówią o uzdrowieniu fizycznym:

Psalm 107:20 Biblia Króla Jakuba (KJV)

20  Posłał swoje słowo i uzdrowił ich, i wybawił ich od zagłady.

Psalm 103:3 Biblia Króla Jakuba (KJV)

3  Który odpuszcza wszystkie twoje nieprawości; który leczy wszystkie twoje choroby…

W dwóch powyższych wersetach zauważ, że Bóg w swoim słowie bardzo wyraźnie obiecał swojemu ludowi uzdrowienie ich fizycznych ciał. Był ich osobistym uzdrowicielem!

Uzdrowienie w Nowym Testamencie

Zastanówmy się teraz, co Nowy Testament mówi o Nowym Przymierzu, które obecnie mamy:

List do Hebrajczyków 8:6 Biblia Króla Jakuba (KJV)

6  Ale teraz dostąpił wspanialszej posługi, o ile też jest pośrednikiem lepszego przymierza, ustanowionego na lepszych obietnicach.

Proszę zwrócić uwagę na dwa bardzo ważne punkty, które autor Listu do Hebrajczyków przedstawia w powyższym wersecie. Po pierwsze, mamy lepsze przymierze niż to, co lud Boży miał w Starym Testamencie. Po drugie, mamy też lepsze obietnice. Gdyby lud Boży w Starym Testamencie miał uzdrowienie jako część ich przymierza i obietnicy, czy nowotestamentowi wierzący nie mieliby go o wiele lepiej niż oni. Pomyśl o tym przez chwilę! Mamy lepsze przymierze z lepszymi obietnicami. Czy Bóg wykluczy uzdrowienie w Nowym Przymierzu, które włączył do Starego Przymierza? To na pewno nie brzmi lepiej, prawda? Uwierz mi, nie musisz być geniuszem, aby zrozumieć, że uzdrowienie jest częścią pakietu zbawienia, który wierzący otrzymują w Chrystusie. W rzeczywistości greckie słowo przetłumaczone zapisane w Rzymian 10:9 to „sozo” co oznacza uzdrowienie, a greckie słowo przetłumaczone w Rzymian 10:10 zbawienie to „soteria” oznacza zdrowie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o sprawdzenie zgodności w celu potwierdzenia.

Omówiliśmy już Mateusza 8:17, który jest wypełnieniem Izajasza 53:4 i 1 Piotra 2:24, który jest wypełnieniem Izajasza 53:5. Uważam, że wykonałem już wspaniałą robotę, wypowiadając się na temat tych dwóch wersetów. Księga Dziejów Apostolskich zawiera bardzo interesujący werset o służbie Jezusa. Rzućmy okiem na:

Dzieje Apostolskie 10:38 Biblia Króla Jakuba (KJV)

38  Jak Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu Duchem Świętym i mocą, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich uciśnionych przez diabła; bo Bóg był z nim .

Zwróć uwagę na kilka kluczowych punktów. Po pierwsze, Jezus nie działał jako Bóg na ziemi. Działał jako zwykły człowiek namaszczony Duchem Świętym. Po drugie, robił dobrze. Dobro, które uczynił, obejmowało UZDROWIENIE! W rzeczywistości o uzdrowieniu mówi się konkretnie. Teraz zwróć szczególną uwagę na dwa następne wersety z Dziejów Apostolskich 1:

5  Albowiem Jan naprawdę chrzcił wodą; ale wy zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym już za kilka dni.

8  Ale wy otrzymacie moc, gdy Duch Święty zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i po krańce ziemi.

Jezus powiedział, że wierzący zostaną ochrzczeni Duchem Świętym i otrzymają moc. Ale co wierzący otrzymają moc do zrobienia? Opowiedzieć innym o Jezusie. Nie sądzę, żeby to zadziałało, dopóki nie zostanie zademonstrowana moc. Wystarczy spojrzeć na to, co wierzący osiągnęli po otrzymaniu Ducha Świętego. Ludzie wierzyli w Jezusa z powodu znaków i cudów, których byli świadkami, dokonywanych przez ręce wierzących. Filip nie był apostołem. Ale co o nim czytamy w Dz 8:

5  Filip zszedł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa.

6  A lud jednomyślnie zważał na to, co mówił Filip, słysząc i widząc cuda, które czynił.

7  Albowiem z wielu opętanych wyszły duchy nieczyste, wołając donośnym głosem, a wielu porażonych i chromych zostało uzdrowionych.

Spójrz na końcowe słowa w wersecie 7: UZDROWIONE. Oczywistym jest, że ludzie byli uzdrawiani z chorób, dolegliwości i ułomności. Zobaczmy, co mówi Marek 16:17-18:

Marka 16:17-18 Biblia Króla Jakuba (KJV)

17  A te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą; W moim imieniu będą wyrzucać demony; będą mówić nowymi językami;

18  Pochwycą węże; a jeśli wypiją coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją.

Mówi, że jednym ze znaków, które będą towarzyszyć wierzącym, jest to, że będą kłaść ręce na chorych i wyzdrowieją. Czy ktoś jeszcze ma wątpliwości, że uzdrowienie jest na dzisiaj? Czy ktoś nadal ma jakiekolwiek wątpliwości, że Bóg nadal uzdrawia? Autor Listu do Hebrajczyków ma coś bardzo interesującego do powiedzenia o naturze Boga:

List do Hebrajczyków 13:8 Biblia Króla Jakuba (KJV)

8  Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki.

Jeśli Bóg się nie zmienia, to znaczy, że uzdrawiał w przeszłości, nadal uzdrawia dzisiaj i nadal będzie uzdrawiał tych, którzy wierzą w Jego imię również w przyszłości. Czy to nie wspaniała wiadomość? To z pewnością sprawia, że ​​wstaję i krzyczę: „Chwała Bogu!”

 

Relacja naocznego świadka o uzdrowieniu

Chcę podzielić się prawdziwym wydarzeniem, które wydarzyło się na początku mojego chrześcijańskiego życia. Pewnego dnia odebrałem telefon od członka Kościoła, do którego niedawno zacząłem chodzić. Pani na linii powiedziała, że ​​starsza kobieta potrzebuje kogoś, kto natychmiast pójdzie do jej domu, aby się za nią pomodlić. Pastor był na wakacjach i jakoś dostała od kogoś mój numer. Staruszka bardzo cierpiała. Ból był tak silny, że nie mogła podnieść ramion ponad ramiona. Pierwszą rzeczą, jaka przyszła mi do głowy, było to, że powinna jechać na pogotowie, zamiast znaleźć kogoś do modlitwy. Proszę, nie zrozum mnie źle. Naprawdę wierzę w moc modlitwy, ale w nagłych wypadkach, takich jak te, lepiej jest, jeśli uczestniczy w nich lekarz. A jeśli z jakiegoś powodu sytuacja się pogorszy, czy nie wpakuje mnie to w kłopoty? Pomyśl o tym? W każdym razie, Przypomniałem sobie radę, której udzielił mi mój pastor na temat służby ludziom. Powiedział mi, żebym nigdy nie szedł sam do czyjegoś domu. Zawsze bierz kogoś ze sobą. Cóż, nie byłem jeszcze żonaty, więc postanowiłem wezwać jednego z braci z tego samego kościoła, aby wskoczył ze mną. Zgodził się, więc odebrałam go z jego domu i pojechałam do domu starej kobiety, którą teraz nazywam babcią. Byłem nowy na polu służby, więc dokładnie przemyślałem wzór, którego używał mój pastor za każdym razem, gdy szedłem z nim modlić się za kogoś. Mój pastor wyraźnie powiedział mi, żebym nigdy nie modliła się za nikogo bez dzielenia się słowem. Ponadto, jeśli jest to dozwolone, zaśpiewaj hymn lub pieśń ewangeliczną w trakcie tego procesu. Bardzo żywo pamiętam dzień, w którym ja i mój brat z kościoła poszliśmy do domu babci. Zapukaliśmy, a ona otworzyła drzwi. Widzieliśmy poziom jej bólu w jej oczach. Były wodniste, a jej twarz była bardzo matowa. Wydawała się bardzo zadowolona, ​​że ​​nas widzi, ale ból w jej ramionach był naprawdę ekstremalny. Przywitałem się z nią i szybko zapytałem, czy planuje wkrótce wizytę u lekarza. Powiedziała, że ​​jej córka umówiła się na wizytę i jutro odwiedzi swojego osobistego lekarza. Zapomniałam Wam wspomnieć, że sama też byłam chora na grypę. Zapytałem babci, czy ma oliwę z oliwek. Zrobiła to i przyniosła trochę w małej misce. Pismo, które przeczytałem tego dnia, pochodziło z Księgi Jakuba 5: Zapomniałam Wam wspomnieć, że sama też byłam chora na grypę. Zapytałem babci, czy ma oliwę z oliwek. Zrobiła to i przyniosła trochę w małej misce. Pismo, które przeczytałem tego dnia, pochodziło z Księgi Jakuba 5: Zapomniałam Wam wspomnieć, że sama też byłam chora na grypę. Zapytałem babci, czy ma oliwę z oliwek. Zrobiła to i przyniosła trochę w małej misce. Pismo, które przeczytałem tego dnia, pochodziło z Księgi Jakuba 5:

Jakuba 5:14-16 KJVS

[14] Czy jest wśród was ktoś chory? niech wezwie starszych zboru; i niech się nad nim modlą, namaszczając go olejem w imię Pańskie. (15) A modlitwa wiary zbawi chorego, a Pan go podźwignie; a jeśli popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. (16) Wyznawajcie sobie wzajemnie swoje winy i módlcie się jedni o drugich, abyście zostali uzdrowieni. Skuteczna żarliwa modlitwa sprawiedliwego człowieka wiele pomaga.

Jest to bardzo interesujący werset z kilku powodów. Po pierwsze, mówi, że chory powinien wezwać starszych kościoła. Cóż, nie pasowałem do tego stanowiska, ale brat, który był ze mną, był z pewnością starszy przynajmniej pod względem wieku. Po drugie, werset wspomina o wykorzystaniu oliwy z oliwek jako punktu kontaktowego. Po trzecie, wspomniana jest modlitwa wiary. Po czwarte, uzdrowienie jest gwarantowane. Po piąte, modlący się również ma obiecane uzdrowienie. To po prostu świetnie. Brzmi zbyt dobrze, aby mogło być prawdziwe, prawda?

Tak więc, przyjaciele, przeczytałem te wersety i wyjaśniłem to babci. Zapytałem ją, czy wierzy, że Jezus może ją uzdrowić, na co z pełnym przekonaniem odpowiedziała wielkim „TAK”! Następnie zaśpiewaliśmy piosenkę ewangelizacyjną w języku hindi zatytułowaną „Jeszu Tera Naam”. Teraz tego nie zmyślam. Sam Bóg jest moim świadkiem, oprócz babci i brata w kościele, który ze mną poszedł. W środku naszego śpiewu babcia podniosła te ręce, które ledwo mogła unieść w powietrze i krzyknęła „dziękuję Jezu, jestem uzdrowiona”. To nie są jej dokładne słowa, ale to było gdzieś w tym kierunku. Teraz proszę, zrozum, że ja i brat z kościoła poszliśmy tam, aby modlić się o jej uzdrowienie i tak, wierzymy, że Bóg uzdrawia, ale zobaczenie tego na naszych oczach wprawiło nas oboje w całkowity szok. Powodem jest to, jak niektórzy mogli się już domyślać: „taaaa, jeszcze się nie modliliśmy!”. Wiesz, że mój pastor uczył nas o uzdrowieniu uwielbienia i gdybym wiedział, że jest tak skuteczny, radzilibyśmy ludziom chwalić Boga zamiast modlić się. Poważnie, to działa tak dobrze! Biblia deklaruje:

Psalm 22:3 KJVS

(3) Ale ty jesteś święty, który zamieszkujesz chwały Izraela.

Masz to ludzie. Bóg mieszka w uwielbieniu swego ludu. Czy to nie cudowne? Ta kochana babcia została uzdrowiona jeszcze zanim się pomodliliśmy. Po tym, jak wszyscy się usadowiliśmy, razem z bratem z kościoła modliliśmy się, aby babcia namaściła jej ramiona i ramiona oliwą z oliwek. Wierzcie lub nie, babcia robiła herbatę i jedzenie tymi rękami, których nie mogła później unieść, a „chłopcze” zjedliśmy pyszne jedzenie i wypiliśmy pyszną herbatę. Cała chwała Bogu. Po powrocie do domu zdałem sobie sprawę, że również zostałem uzdrowiony. Grypa całkowicie mnie opuściła. Chwalmy Pana. Przypomniałem sobie słowa Jakuba, których nauczał mój pastor, mówiąc, że kiedy stawiasz innych przed sobą, Bóg znacznie szybciej odpowie na twoje modlitwy. Właściwie proboszcz poradził mi, że jeśli odpowiedzi na twoje modlitwy zabierają dużo czasu,

Mój pastor jest wielkim mężem Bożym. Ilekroć rozmawiam z ludźmi o Biblii, zawsze przypominają mi się jego rady i nauki. Zawsze zatrzymywałem się i mówiłem ludziom, że nauczyłem się tego wszystkiego od mojego pastora i pozostało to ze mną przez te wszystkie lata. Jego nauki i rady nadal pomagają mnie i wielu innym w ich duchowym chodzeniu z Bogiem! Mam nadzieję, że wszystkim podobały się świadectwa i nauczanie, które zebrałem. Jest o wiele więcej do powiedzenia, ale czas i przestrzeń nie pozwalają mi na to w tym artykule. Niech was Bóg błogosławi i dziękuję za przeczytanie! Błogosławionego dnia!