FTTX
Kategorie:

Co to internet?

Zanim jednak wyjaśnimy, co właściwie oznaczają kabel FTTH, światłowód FTTX i inne podobne terminy, musimy cofnąć się o krok i spróbować zdefiniować Internet takim, jakim go znamy. Internet składa się z milionów centrów danych i serwerów hostingowych, połączonych ze sobą w globalną sieć zwaną siecią WWW (www). Ta globalna sieć udostępnia informacje online, które mogą być przeglądane przez dowolne urządzenie do przetwarzania informacji podłączone do Internetu, które można nazwać urządzeniem z dostępem do Internetu.

Co oznaczają FTTH i FTTX i czym jest Internet?

FTTX obejmuje wszystkie inne podobne terminy, takie jak FTTN, FTTC/FTTK, FTTB, FTTH, FTTP, FTTS, FTTD, FTTR, FTTS i FTTA. Termin umożliwiający dostęp do Internetu odnosi się do wszelkich urządzeń elektronicznych, które mogą łączyć się z publicznymi stronami internetowymi i danymi w Internecie lub zapewniać do nich dostęp. Do urządzeń obsługujących Internet zaliczają się komputery, smartfony, telewizory, konsole do gier i samochody.

FTTX

Sieć ogólnoświatowa

Termin sieć WWW odnosi się do wszystkich urządzeń podłączonych do Internetu na Ziemi oraz wszystkich mediów i serwerów, które je łączą. Jednak najważniejszą częścią sieci WWW są kable światłowodowe łączące ze sobą kontynenty i kraje. Te kable światłowodowe są instalowane w oceanach, morzach i między krajami, aby połączyć wszystkie miasta i wsie z główną siecią internetową za pośrednictwem dostawców usług internetowych. Dostawca usług internetowych (ISP) to firma zapewniająca połączenie między główną siecią internetową a użytkownikami Internetu w określonych lokalizacjach, docierając ostatecznie do domów, firm i urządzeń mobilnych.

Internet i technologia światłowodowa

Połączenie internetowych centrów danych i serwerów hostingowych umożliwia miliardom osób jednoczesne przesyłanie informacji między sobą. Oznacza to, że sieć internetowa musi być połączona przy użyciu najszybszego środka transmisji danych, jaki ludzkość kiedykolwiek wynalazła, aby przesyłanie informacji było niemal natychmiastowe. Najlepszym rozwiązaniem są kable światłowodowe, które przesyłają dane za pomocą sygnałów światła laserowego. Sygnały świetlne to najszybciej poruszająca się energia elektromagnetyczna we wszechświecie, dlatego stanowią najlepszą metodę błyskawicznego przesyłania danych na całym świecie.

Czy dowolne urządzenie obsługujące Internet może używać kabli światłowodowych?

Tak, ale nie bezpośrednio. Każde urządzenie z dostępem do Internetu może korzystać ze światłowodowego połączenia internetowego za pośrednictwem routera, ale nie każde urządzenie może interpretować sygnały świetlne z kabla światłowodowego. Rozległość infrastruktury światłowodowej łączącej dostawców usług internetowych z klientami jest bardzo zróżnicowana w zależności od miasta i miasta. Większość urządzeń klienckich podłączonych do Internetu nie jest w stanie wysyłać i odbierać informacji za pomocą kabli światłowodowych i sygnałów świetlnych bez użycia transceiverów i routerów do konwersji sygnału ze światła na elektroniczny. Większość komputerów korzysta z lokalnych sieci Ethernet z kablami metalowymi lub sieci Ethernet Wi-Fi, a obie sieci wymagają routera połączonego z infrastrukturą dostawcy usług internetowych za pośrednictwem wielu innych elementów wzdłuż linii.

Co to jest transceiver optyczny lub transceiver światłowodowy?

Transceiver światłowodowy to urządzenie przesyłające i odbierające dane za pomocą kabla światłowodowego za pomocą sygnałów świetlnych. Aby połączyć się z innym transiwerem na drugim końcu kabla światłowodowego, transceivery są wyposażone w komponenty elektroniczne, które mogą kodować dane elektroniczne jako impulsy świetlne i dekodować impulsy świetlne jako dane elektroniczne. Transceivery i kable światłowodowe łączą się, tworząc kanał danych, który łączy sieciowe urządzenia elektryczne na duże odległości.